plakat spis rolny

SPIS ROLNY TYLKO DO KOŃCA LISTOPADA

Przypominamy, że jeszcze tylko do końca listopada trwa obowiązkowy Powszechny Spis Rolny 2020. Wszystkie osoby, które otrzymały List Prezesa GUS podlegają obowiązkowi spisu.

Spisać można się na trzy sposoby: telefonicznie na infolinii 22 279 99 99 (pod tym numerem można też uzyskać wszelkie informacje), podczas wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego z rachmistrzem, a także wypełniając formularz na stronie http://spisrolny.gov.pl. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny przez sąd.

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Oddział w Chojnicach