Człuchów - ratusz

Ruszyły konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Człuchów

Burmistrz Miasta Człuchów informuje o rozpoczęciu konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2030, które odbywają się w trybie art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenie polityki rozwoju (tj. Dz.U. 2021.1057).

Mieszkańcy Człuchowa, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy uprawnieni są do składania uwag oraz sugestii dotyczących treści ogłoszonego dokumentu w terminie 35 dni od dnia jego publikacji, tj. nie później niż do dnia  29 czerwca 2022 r. do godz. 15:15 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi złożone po upływie wskazanego terminu nie zostaną uwzględnione.

Uwagi oraz sugestie należy składać w formie pisemnej:
1. na adres Urzędu Miejskiego w Człuchowie,  ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, z dopiskiem „uwagi do projektu strategii”; lub
2. złożyć w INFORMACJI w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie, w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 16:30, w piątki w godzinach 7:15 do 14:15, w pozostałe dni robocze od 7:15 do 15:15, lub
3. elektronicznie na adres e-mail: dotacjeunijneatczluchow [dot] eu, w tytule zamieszczając informację „uwagi do projektu strategii”.

Dodatkowych informacji, związanych z procedurą tworzenia dokumentu, udziela wykonawca tj. Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, tel. 59 83 35 930, e-mail biuroatlgdzc [dot] pl.