Człuchów - ratusz

Przypominamy o terminach uiszczania opłat

Burmistrz Miasta Człuchów informuje, że 16 września 2019 roku upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (dotyczy osób fizycznych). 16 września 2019 roku mija też termin płatności IX raty podatku od nieruchomości (dotyczy osób prawnych). Do 30 września 2019 roku uregulować należy III ratę opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.