park

PRACE KONSERWATORSKIE W PARKOWYM DRZEWOSTANIE JUŻ WKRÓTCE

Już wkrótce w części Lasku Luizy rozpoczną się prace konserwatorskie polegające na usunięciu inwazyjnych samosiewów drzew i krzewów. Będą one prowadzone w części, w której najintensywniej odrosły gatunki niepożądane. Prace te są realizacją operacji własnej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej wykonywanej we współpracy z Urzędem Miejskim w Człuchowie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Wpisują się one w zadania dotyczące zachowania dziedzictwa przyrodniczego Ziemi Człuchowskiej.

Operacja pn. Zagospodarowanie i oznakowanie Parku Miejskiego „Lasek Luizy” w Człuchowie mająca na celu umożliwienie zachowania dziedzictwa przyrodniczego poprzez zagospodarowanie i oznakowanie Parku Miejskiego pn. „Lasek Luizy” w Człuchowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LGD ZIEMI CZŁUCHOWSKIEJ