POWIATOWY KONKURS LITERACKI „FONOHOLICY SĄ WŚRÓD NAS”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku - Filia Nr 2 w Człuchowie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Człuchowie zapraszają uczniów szkół podstawowych ( klas 8) i ponadpodstawowych Człuchowa i powiatu człuchowskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Literackim - „FONOHOLICY SĄ WŚRÓD NAS”.

Warunkiem uczestnictwa szkoły jest zgłoszenie mailowe przez nauczyciela bibliotekarza udziału szkoły na adres: filia [dot] czluchowatpbw [dot] slupsk [dot] pl z dopiskiem Powiatowy Konkurs Literacki - „Fonoholicy są wśród nas”. Na konkurs należy przysłać krótkie opowiadanie, wyraźnie odnoszące się do motywu przewodniego konkursu - „Fonoholicy są wśród nas”. Praca musi być opatrzona tytułem. Obszerność: max do 2 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5. Praca musi być autorska. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych – 25.10.2019 r. na adres : filia [dot] czluchowatpbw [dot] slupsk [dot] pl z dopiskiem - Powiatowy Konkurs Literacki - „Fonoholicy są wśród nas”.

Regulamin konkursu: „Fonoholicy są wśród nas” dostępny jest w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Człuchowie oraz na stronie internetowej: www.pbw.slupsk.pl/czluchow.

Szczegółowe informacje tel. 59 83 42 491, mail : filia [dot] czluchowatpbw [dot] slupsk [dot] pl
Na zwycięzców czekają cenne nagrody!
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!