Burmistrz i kierownik USC

Podsumowanie pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Człuchowie za 2020 rok

Urząd Stanu Cywilnego w 2020 roku zarejestrował ogólnie 600 aktów stanu cywilnego, w tym:

 • 174 urodzeń (103 mieszkańcy naszego miasta – 51 dziewczynek i 52 chłopców)
 • 109 małżeństw(66 ślubów cywilnych, 34 konkordatowych i 9 transkrybowanych)
 • 317 zgonów (w tym 170 dotyczących mieszkańców naszego miasta)

W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

 • przeniesiono z ksiąg stanu cywilnego do ogólnopolskiej elektronicznej bazy aktów stanu cywilnego 4207 aktów stanu cywilnego
 • wydano 4174 szt. aktów stanu cywilnego w odpowiedzi na  2600 podań interesantów
 • dokonano 750 usunięć niezgodności i błędów w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności PESEL
 • odnotowano 1350 przypisków pod treścią aktu zgonu, urodzeń i małżeństw
 • dokonano 517 czynności związanych z wydaniem m.in. decyzji o zmianie imion i nazwisk, prostowaniem i uzupełnieniem aktów stanu cywilnego , zaświadczeń do ślubów konkordatowych, zaświadczeń o stanie cywilnym i zezwoleń na ślub poza granicami naszego państwa
 • dodano 295 wzmianek zmieniających treść  aktów stanu cywilnego na wniosek sądów i innych urzędów stanu cywilnego dotyczących: rozwodów, przysposobień dzieci, ustaleń lub zaprzeczeń ojcostwa, oświadczeń o powrocie rozwiedzionych małżonków do nazwisk noszonych przed ślubem oraz wzmianek dotyczących uznań wyroków sądów zagranicznych
 • rozpatrzono  pozytywnie 47 wniosków dotyczących wpisania do polskiego rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą
 • na wniosek mieszkańców miasta i gminy Człuchów zawnioskowano do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o przyznanie 11 parom małżeńskim odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie z okazji 50 rocznicy ślubu przyznanych Jubilatom przez Prezydenta RP

W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

 • wydano 897 nowych dowodów osobistych
 • przyjęto 133 zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
 • unieważniono 182 dowody osobiste
 • dokonano 826 czynności związanych z przemeldowaniem i wymeldowaniem na pobyt stały lub czasowy
 • nadano 137 numerów PESEL obywatelom Polski i cudzoziemcom
 • rozpatrzono 10 decyzji w sprawach meldunkowych
 • wydano 648 zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych
 • zarejestrowano 160 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru dowodów osobistych

Liczba mieszkańców naszego miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła:

 • 12 928 osób zameldowanych na pobyt stały
 • 457 osoby zameldowane na pobyt czasowy.