PLAC BOHATERÓW - RUSZAJĄ PRACE PRZY ROZDZIALE KANALIZACJI

„Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchowa w ramach projektu pn.: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów.

Od jutra rozpoczyna się budowa kanalizacji deszczowej na ul. Plac Bohaterów, Szczecińska, Traugutta. W pierwszej kolejności zamknięta będzie ul. Plac Bohaterów - od ronda przy bankach do skrzyżowania z ul. Szczecińską przy sądzie. Odcinek ten będzie zamknięty do końca lipca. Na czas prowadzenia robót wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu. Ul. Szczecińska będzie dalej przejezdna. Objazdy do ul. Zamkowej wyznaczone zostaną ul. Traugutta, Sobieskiego i Wyszyńskiego przez ulicę Średnią.

Od sierpnia zamknięta odcinkami zostanie ul. Szczecińska na długości od sądu do restauracji. Ruch pojazdów będzie odbywał się jednym pasem. W końcowym etapie zamykana odcinkami będzie ul. Traugutta (od skrzyżowania z ul. Szczecińską do skrzyżowania z ul. Sobieskiego). Prace związane z rozdziałem kanalizacji na tym etapie potrwają maksymalnie do końca listopada. Jest to ostatni etap prac przewidziany na ten rok.

Wiosną 2020 roku wykonawca rozdziału kanalizacji rozpocznie prace w ścisłym centrum miasta, to jest na ul. Żółkiewskiego, KrzyżowEJ, Rynek. Postępowanie przetargowe na ten etap zostało rozstrzygnięte już w 2018r.

Do realizacji na 2020 rok zostały jeszcze kanalizacje deszczowe w ciągach ulic:

1. ul. Dąbrowskiego (obok urzędu gminy wiejskiej Człuchów) z wpięciem do uliczki wyjazdowej z os. Sikorskiego

2. ul. Kwiatowa - przy starostwie powiatowym w Człuchowie

3. ul. Szkolna - od wpięcia przy wjeździe na bazę PKS do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej (dawne gimnazjum).

Postępowania przetargowe na wszystkie z w/w ulic zostaną ogłoszone jesienią bieżącego roku.

Za utrudnienia przepraszamy. Inwestycja wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne, retencję wód w mieście, odciąży oczyszczalnie ścieków, zmniejszy ryzyko podtopień na ulicach, gdzie kanalizacja deszczowa jest przeciążona.

Przypominamy o możliwości przyłączenia się do kanalizacji deszczowej poprzez indywidualne przyłącze zlokalizowane przy granicach posesji. Określenie warunków przyłączenia uzyskać można w Przedsiębiorstwie Komunalnym Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Człuchowie.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE