PIERWSZY NABÓR dla Programu Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił pierwszy nabór dla Programu Mój Prąd. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych.

Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł.

Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Wnioski można składać w terminie od 30.08.2019 r. do   20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków  w wersji papierowej pocztą lub w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 1, 02-673 Warszawa

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/nabor-2019/. Informacji o programie Mój Prąd udzielają także doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/. Funkcjonuje również dedykowana skrzynka: mojpradatnfosigw [dot] gov [dot] pl

Pliki do pobrania