OPŁATA ZA POSIADANIE PSA

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Człuchowie uchwałą nr XIII/82/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa przypominamy, że dnia 30 września mija termin płatności.

Roczna stawka opłaty od posiadania jednego psa w wynosi 35,00 zł.

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Człuchów nr

79 2030 0045 1110 0000 0228 6040 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE