Człuchów - ratusz

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE GMINNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA CZŁUCHÓW

Na podstawie art. 23 ust. 1-4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Burmistrz Miasta Człuchów ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na zadanie Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów.1. Nazwa i adres właściwego organizatora

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

al. Wojska Polskiego 1

77-300 Człuchów

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

tryb podstawowy bez negocjacji.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

Przewóz osób i bagażu podręcznego w komunikacji miejskiej na trasie Człuchów ul. Zagłoby Człuchów ul. Zagłoby w dni robocze, soboty, niedziele i święta.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

17 listopada 2023 r.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.