OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW DLA OSÓB CHCĄCYCH OTWORZYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEZ LGD ZIEMI CZŁUCHOWSKIEJ

Konkurs na podjęcie działalności gospodarczej, z wyłączeniem branży turystycznej, ogłosił Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze stowarzyszenia w terminie 30.09.2019 -14.10.2019 r.

Wysokość wsparcia wynosi 60 000,00 zł, natomiast limit środków dostępnych w konkursie to 720 000,00 zł. Warunki udziału w konkursie oraz niezbędne formularze  znaleźć można w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz na stronie internetowej LGD.

Wsparcie udzielane jest w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Mogą się o nie ubiegać również mieszkańcy Człuchowa, ponieważ miasto jest członkiem LGD od momentu jego powstania.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Pliki do pobrania