grafika

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH CIEPŁA JUŻ WSZEDŁ W ŻYCIE

Od 1 lipca br. wszedł obowiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Można to zrobić na dwa sposoby:

- elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, edowód albo podpis kwalifikowany,

 - w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW1 . W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

Więcej informacji TUTAJ.

grafika