Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Burmistrz Miasta Człuchowa informuje. że od 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania śmieci. Obowiązek segregowania odpadów został wprowadzony w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  Jednocześnie informuje, że od 1. 01.2020 roku ulegną zmianie stawki opłat za odbiór odpadów i tak stawka za odbiór odpadów wynosi 21 zł/miesiąc za osobę  zamieszkującą nieruchomość. Mieszkańcu którzy na swojej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, którzy będą na niej kompostować wszystkie bio odpady (bioodpady nie będą od nich odbierane) od 1.01.2020 r. mogą złożyć deklaracje obniżającą stawkę do 19 zł/miesiąc za osobę zamieszkującą na danej nieruchomości.

UWAGA

Jeżeli Właściciel nieruchomości nie wywiąże się z obowiązku selektywnego zbierania i oddawania odpadów, naliczona zostanie podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami w wysokości 63 zł za miesiąc za osobę zamieszkującą nieruchomość.