śmieciarka

NOWA STAWKA OPŁATY ZA ŚMIECI

25 złotych od mieszkańca – to nowa wysokość podstawowej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, która od nowego roku obowiązywać będzie w Człuchowie. Podobnie jak większość samorządów w regionie, tak i Miasto Człuchów musiało podwyższyć tę stawkę. Powodem są rosnące koszty odbioru i utylizacji śmieci.

Obecnie obowiązująca jeszcze stawka - to 21 złotych. Od 1 stycznia będzie o 4 złote drożej. Lokatorzy nieruchomości jednorodzinnych, posiadający własny kompostownik, będą mogli liczyć na ulgę w wysokości 2 złotych. Osoby niesegregujące śmieci, będą obciążane opłatą w wysokości 50 złotych.

- Wzrost tych stawek jest podyktowany kosztami, które także rosną. Nie chcemy także obniżać standardów w zakresie odbioru odpadów – mówi Dorota Lipska, kierownik Referatu Przestrzeni i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Człuchowie. Chodzi tu przede wszystkim o częstotliwość wywozu śmieci. Odpady zmieszane, w mieście są odbierane raz w tygodniu. Wpływy z tak zwanej opłaty śmieciowej muszą także rekompensować wydatki związane z ich transportem i utylizacją. Samorząd nie powinien na tym ani zarabiać, ani do tego dokładać.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Pliki do pobrania