Człuchów - ratusz

Nowa e-usługa umożliwiająca obywatelom automatyczną rejestrację w rejestrze PESEL

Urząd Miejski w Człuchowie informuje, że od dnia 27 maja 2022 roku uruchomiona została nowa e-usługa umożliwiająca obywatelom automatyczną rejestrację w rejestrze PESEL dotyczącą:

- wymeldowania z pobytu stałego oraz czasowego,

- zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres powyżej 6 miesięcy oraz powrotu za granicy.

W przypadku rejestracji zmiany przy użyciu w/w e-usług organem jest Minister właściwy do spraw informatyzacji. Więcej informacji na stronie www.gov.pl