spis

NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH – NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Dnia 1 lutego 2021 roku na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) - zwany dalej NSP 2021,

Miejski Komisarz Spisowy w Człuchowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r. do 10 lutego 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Formularz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego pdf

Formularz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego doc

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

spis