Nabór do MRS

Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów

Burmistrz Miasta Człuchów ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów. Kandydatem na członka Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie może być osoba, która ukończyła 60. rok życia i jest mieszkańcem Gminy Miejskiej Człuchów.

1.Czynne prawo wyborcze mają:
a) Kluby Seniora,
b) organizacje pozarządowe, które działają na rzecz środowiska osób starszych,
c) Burmistrz Człuchowa.

2. Podmioty wskazujące kandydatów na członków Rady dokonują ich zgłoszenia  poprzez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z załącznikami.  Zgłoszenie należy dostarczyć do Sekretariatu Burmistrza Człuchowa (Urząd Miejski w Człuchowie al. Wojska Polskiego 1), w kopercie oznaczonej: „Miejska Rada Seniorów” w terminie
14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 17 czerwca 2024 r.

3. Wzór formularza zgłoszenia wraz z załącznikami znajduje się poniżej: