Człuchów z lotu ptaka

Konsultacje społeczne dotyczące wyboru elementu sztuki na terenie rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

Szanowni Mieszkańcy,  
Nasze miasto od kilku lat realizuje projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie”, który zakłada przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych i poprawę jakości przestrzeni publicznych na zdegradowanym obszarze Śródmieścia. Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to obejmuje m.in. wspieranie integracji społecznej mieszkańców i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, a także działania kształtujące postawy społeczne i włączenie lokalnej społeczności w tworzenie wspólnego dobra.  

Chcemy  poznać  Państwa  opinie  co  do  wyboru elementu sztuki, nawiązującego do kultury naszego regionu, który pojawi się w przestrzeni na promenadzie w Człuchowie.  Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.  Państwa opinie są dla nas bardzo ważne w celu uaktywnienia kreatywności i aktywności ruchowej wszystkich mieszkańców (np. w postaci spacerów do rewitalizowanych miejsc). Badanie  jest  dobrowolne  i  anonimowe, prosimy o oddanie głosu do 15 sierpnia 2021 r. Wyniki  ankiet  zostaną  wzięte  pod  uwagę  podczas wyboru elementu sztuki.  Liczymy na Państwa aktywny udział, z góry dziękujemy za podjęty wysiłek i wypełnienie ankiety.

Burmistrz Człuchowa - Ryszard Szybajło

 

LINK DO ANKIETY: https://forms.gle/gG2N6NQGTxGHTyJY8