Człuchów - ratusz

Konsultacje projektu zmiany GPR Śródmieścia w Człuchowie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW
 
Działając na podstawie art. 23 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485) Burmistrz Miasta Człuchów powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany dokumentu:

Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 26.11.2021 r. do 19.12.2021 r.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag od interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji na temat przygotowanego projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie.

Przyjętymi formami konsultacji będą:
1) Zbieranie opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularzy ankiet konsultacyjnych, które po wypełnieniu można dostarczyć :
    drogą elektroniczną na adres : ksiegowoscatczluchow [dot] eu;
    listownie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie w punkcie informacji w godzinach urzędowania;
2) Spotkanie które odbędzie się w dniu 29.11.2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie, ul. Traugutta 2, z interesariuszami obszaru rewitalizacji. Tematem spotkania będzie omówienie zmiany projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie.
3) Spacer studyjny po obszarze rewitalizacji, który odbędzie się w dniu 29.11.2021 r. o godz. 14:00, rozpoczęcie spaceru od siedziby Miejskiego Domu Kultury w  Człuchowie, ul. Traugutta 2.

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag będą dostępne od dnia 26.11.2021 r. do 19.12.2021 r. w :
-  Biuletynie Informacji Publicznej : www.bip.czluchow.pl
- Urzędzie Miejskim w Człuchowie, w punkcie informacji w godzinach urzędowania.

Nie będą rozpatrywane opinie i propozycje:
-  niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
-  z datą po 19.12.2021 r.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych zostanie opublikowana niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie internetowej www.bip.czluchow.pl

 

Człuchów, dnia 19.11.2021 r.