KONKURS

KONKURS WIEDZY O ZAMKACH GOTYCKICH

W dniu 9 maja w Urzędzie Miejskim w Człuchowie  odbył się  konkurs wiedzy o zamkach gotyckich. Zgłosiło się do niego 24 uczniów szkół podstawowych z terenu Człuchowa. Konkurs organizowany jest w 14 gminach należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”. Jego celem jest propagowanie wiedzy o  historii dawnego państwa krzyżackiego obejmującego obszar dzisiejszej północnej i północno-wschodniej części Polski. W teście, przygotowanym przez Stowarzyszenie można było uzyskać maksymalnie 41 punktów.  I miejsce w etapie gminnym zajął  Kacper Ciepliński uzyskując 38 punktów. II miejsce „ex aequo” zajęli Tomasz Ciepliński oraz Michalina Szufrajda. Po zaciekłej dogrywce, w finale konkursu, który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 roku w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Miasto Człuchów będą reprezentować uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Przyjaciół Ziemi – Kacper Ciepliński oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej PIANO – Michalina Szufrajda.  Nagrodami rzeczowymi wyróżnieni zostaną także: Tomasz Ciepliński oraz Hanna Zakrzewska. Nagrody zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a Kacprowi i Michalinie życzymy powodzenia w finale.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE