konkurs dot. spisu powszechnego

KONKURS „NSP 2021. DLACZEGO SIĘ LICZYMY?”

„NSP 2021. Dlaczego się liczymy?” to kolejny konkurs Urzędu Statystycznego w Gdańsku związany  z odbywającym się właśnie Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa pomorskiego.

Aby wziąć udział konkursie należy odpowiedzieć na konkursowe pytanie „NSP 2021. Dlaczego się liczymy?”. Sposób realizacji – dowolny, czyli może to być wiersz, piosenka, skecz, inscenizacja, film, teledysk itp. Do konkursu uczeń może przystąpić indywidualnie, można też stworzyć zespół (maksymalnie 4-osobowy).

Plik należy przesłać do 11 maja na adres gdansk [dot] statatgmail [dot] com. Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Więcej informacji o spisie można znaleźć tu: https://spis.gov.pl (pytania, aplikację demo, informacje o celu i wiele innych). Formularz można też poznać podczas spisywania się przez Internet (najwygodniejsza forma udziału w spisie), w przypadku osób małoletnich – przez rodziców bądź opiekunów prawnych.

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU