Komunikat

Komunikat

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw dostępny jest  pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360855.

Projekt Ustawy zakłada wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą paliw stałych dla gospodarstw domowych. Gminy nie pośredniczą w tym zagadnieniu, z wyjątkiem przyjmowania zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Według projektu ustawy zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest jednym z wymogów zakupu paliwa stałego z rekompensatą.

Przypominamy więc o obowiązku zgłoszenia budynku do 30 czerwca 2022 r.