Wykopaliska

Kolejny sezon prac archeologicznych za nami

Tegoroczne badania archeologiczne zakończyły się przynosząc wiele ciekawych odkryć. Naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego udało się m.in. rozpoznać zabudowę badanej części założenia zamkowego. Odsłonięty został fragment zawalonego sklepienia piwnicy, której odkopanie planowane jest na przyszły sezon badawczy.

Niewątpliwie jednym z najciekawszych znalezisk okazał się zbiór bursztynów. W jego skład wchodzi blisko 40 paciorków różnego rodzaju oraz duża liczba nieobrobionych fragmentów lub odpadów produkcyjnych. Może to wskazywać na lokalną produkcję wyrobów bursztynowych.

Muzeum Regionalne w Człuchowie