Śmieciarka foto

Informacje o PSZOKu

Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  w Kiełpinie przyjmuje odpady komunalne wytworzone wyłącznie w gospodarstwach domowych. Odpady dostarczane do PSZOK-a muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. Bioodpady pochodzące z nieruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie w przydomowych kompostownikach, nie są przyjmowane do PSZOK.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kiełpinie czynny jest w poniedziałek, środę i piątek w godz. 12:00–17:00. Obowiązuje wcześniejsze umawianie się telefoniczne na dostarczenie odpadów do PSZOK pod nr tel.: 793 936 183.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest punktem samoobsługowym. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu dokumentów, rodzaju i ilości przywiezionych odpadów. Osoby dostarczające odpady zobowiązane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.