Plakat programu

Dzik jest dziki, a nie zły

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Proszę Was o wyrozumiałość i ostrożność.

            Wolno żyjące zwierzęta są częścią przyrody i jednocześnie własnością Skarbu Państwa, stanowią więc ogólnonarodowe dobro. Są składnikiem natury i należy się im nasz szacunek, bo każde z nich pełni w przyrodzie określoną rolę. Chociaż żyją przede wszystkim na terenach leśnych, to coraz częściej można je spotkać na terenie naszego miasta.

            Na pojawienie się dzikich zwierząt takich jak dziki, sarny, lisy w mieście duży wpływ ma zbliżenie zabudowy do lasów i terenów migracji zwierząt, sprawia to, że zwierzętom często odbierane jest ich naturalne środowisko bytowania, a my zostaliśmy ich gośćmi.

Pamiętajmy o tym, że każdej istocie żywej należy się szacunek i zachowujmy ostrożność.

 Zwierzęta zyskują łatwiejszy i szybszy dostęp do pożywienia w postaci resztek żywności, wędrują do miasta kierując się zapachem odpadów organicznych. Przyciągają je zapachy z kompostowników, szczególnie zauważalne jest to w trudnym dla nich okresie zimy, przyzwyczajają się do naszej obecności. Zachowajmy czujność i spokój.

            Największy niepokój budzą dziki, które zazwyczaj nie są agresywne, z reguły uciekają, gdy spotkają człowieka. Atakują tylko wtedy, gdy czują się zagrożone, sprowokowane lub ranne.

Jak należy się zachować w przypadku napotkania dzików?

            Gdy zobaczymy dzika należy spokojnie się od niego oddalić. Nie wolno panikować,  tupać, krzyczeć, czy w inny sposób płoszyć zwierzęcia. Gwałtowne ruchy lub ucieczka może spowodować, że poczuje się zagrożony i doprowadzić do ataku.  To bardzo ważne, żeby spokojnie się wycofać, jeżeli to niemożliwe pozostać w bezruchu. Gdy spotkamy biegnącego dzika bezwzględnie powinniśmy usunąć się z jego trasy, cały czas pamiętając o tym żeby zachować spokój.

Czego nie wolo robić?

            Przede wszystkim nie wolno dokarmiać dzikich zwierząt, a dokarmianie dzików jest prawem  zabronione. Nie podchodzić, nie dotykać,  nie drażnić, nie straszyć i przepędzać!

Właściciele spacerujący z psami bezwzględnie muszą trzymać swoje zwierzęta na smyczy, obowiązek ten wynika z prawa miejscowego. Należy unikać sytuacji, w której pies podbiega i oszczekuje dzika, ponieważ dzik odpowie atakiem.   

Jak uniknąć spotkania z dzikiem?

  • należy utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości,

  • usuwać opadłe owoce,

  • zadbać o umocnienie ogrodzeń,

  • nie wyrzucać żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

  • pojemniki na odpady przetrzymywać na nieruchomości, a wystawiać jedynie w dniu odbioru przez firmę wywozową,

  • zamykać śmietniki - bardzo ważne jest, aby wyrzucane jedzenie i odpady organiczne nie były łatwo dostępne dla zwierząt.

            Świat bez zwierząt byłby strasznie smutny, one jednak nie znają granic nieruchomości, nie mogą być odstrzelone kiedy zawędrują do miasta, pamiętajmy o tym dla własnego bezpieczeństwa i w trosce o przyrodę.

                                                                       /-/ BURMISTRZ MIASTA CZŁUCHOWA

                                                                                              Ryszard Szybajło