grafika

Dofinansowanie żłobka z programu „AKTYWNY MALUCH 2022-2029”

W ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029”, który integruje środki europejskie – tj. środki
z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także środki z budżetu państwa, otrzymała dofinansowanie do utworzenia 24 miejsc w  żłobku w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie 24 miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Człuchowie przy ulicy Jana III Sobieskiego  i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Projekt skierowany jest do dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także rodzice i opiekunowie.

W kolejnym etapie programu zostaną przyznane środki finansowe z przeznaczeniem na funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki przez okres 36 miesięcy.

W ramach zadania przebudowano budynek przy ul. Jana III Sobieskiego 7 i przygotowano 1 salę żłobkową, zaplecze kuchenne, pomieszczenia administracyjne, techniczne, socjalne i sanitarne, platformę dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zagospodarowano teren wokół budynku,
w którym utworzono Żłobek.

Miejsca opieki powstałe dzięki programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3.

Wartość zadania (utworzenie nowych miejsc):  3 426 272,59 zł,  w tym dofinansowanie  z KPO – 860 688 zł i budżetu państwa - 116 124,02 zł.

#NextGenertionUE