Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Burmistrz Miasta Człuchowa

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  położonych w Człuchowie przy alei Lawendowej,

opisanych w księdze wieczystej nr SL1Z/00017037/4, tj.:

 

- działka nr 1080/53 o powierzchni 0.0806 ha, cena wywoławcza 47.000,00 zł,
- działka nr 1080/54 o powierzchni 0.0858 ha, cena wywoławcza 50.000,00 zł,

- działka nr 1080/56 o powierzchni 0.0850 ha, cena wywoławcza 50.000,00 zł,

  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego 1 oraz na stronie internetowej www.bip.czluchow.pl

   Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Człuchowie – pokój nr 116 telefon (059) 83-42-291 wew. 312.