BUDŻET CZŁUCHOWA NA ROK 2020 - UCHWALONY

Jednogłośnie Rada Miejska w Człuchowie uchwaliła budżet miasta na rok 2020. Zakłada on 61 milionów złotych po stronie dochodów oraz 67 milionów po stronie wydatków. Na inwestycje miasto przeznaczy 13 milionów złotych.

- Będzie to kolejny budżet proinwestycyjny – mówi Burmistrz Człuchowa Ryszard Szybajło. Na liście zadań znalazło się dwanaście pozycji, z czego trzy mają dofinansowanie unijne w łącznej wysokości aż 5 milionów złotych.

I tak - Miasto Człuchów planuje przede wszystkim dokończenie budowy węzłów integrujących wraz z rozwojem sieci transportu publicznego i systemu ścieżek rowerowych. Dokończona będzie także rewitalizacja Śródmieścia, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury. Remonty prowadzone będą też na drodze w kierunku Sieroczyna oraz na ulicach: Leśnej, Zielonej, Mieszka I, Stajennej, Garbarskiej (parking) oraz na Wojska Polskiego przy budynku 34a. Miasto będzie także partycypowało z kosztach budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wiejskiej Człuchów. Zmodernizowany zostanie również monitoring miejski oraz wybrane budynki komunalne.

Rok 2020 będzie trzecim z rzędu, gdy to samorząd Człuchowa na inwestycje będzie przeznaczał ponad 20 procent swojego budżetu. Mimo to zadłużenie miasta utrzyma się na bezpiecznym poziomie 25%.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Fotografie i dźwięki są do pobrania na stronie urzędu: www.czluchow.eu

Nota prawna:

Miasto Człuchów jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.

Pliki do pobrania