flagi

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY UCIEKAJĄCYM Z KRAJU OGARNIĘTEGO WOJNĄ / АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ, ЗАТОПЕНИМ ІЗ КРАЇНИ, ПОГНЕРЕНОЇ ВІЙНИ

Drodzy Mieszkańcy, 

w związku z napływaniem na teren naszego Miasta osób uciekających przed agresją rosyjską, prosimy o bezzwłoczne przekazywanie do Urzędu Miejskiego w Człuchowie informacji o przyjęciu pod swój dach uchodźców. Wszystkie przybyłe osoby powinny zgłosić się do pok. nr 12 z paszportem lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz z dokumentem potwierdzającym przekroczenie granicy.

W Urzędzie Miejskim  w Człuchowie koordynatorem  ds. pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym z kraju ogarniętego wojną jest:
Maria Pazda – tel. 602 116 186

SKONTAKTUJ SIĘ Z KOORDYNATOREM JEŚLI:
• zakwaterowałeś lub chcesz zakwaterować u siebie uchodźców z Ukrainy,
• chciałbyś pomóc obywatelom w sposób inny, niż zagwarantowanie zakwaterowania (przekazanie żywności, odzieży, środków higieny, kołder, ręczników itp. uchodźcom przebywającym na terenie Miasta  Człuchów),
• posiadasz informację o potrzebujących obywatelach Ukrainy,
• masz trudności w pokonaniu bariery językowej w relacji z uchodźcą z Ukrainy.

 

Drodzy Uchodźcy / Шановні Біженці

Poniżej znajdziecie ważne dla Was informacje / Нижче ви знайдете важливу для Вас інформацію

 

ulotka dot. pomocy dla uchodźców z ONZ:

 

 

Ulotki  informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. / Інформаційні листівки для біженців війни з України, які перетнули польський кордон.

Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.
Materiały są dostępne w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej.

 

Wnioski o nadanie numeru PESEL do pobrania / Заявки на номер PESEL для завантаження

PL/UKR

PL/RUS

 

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy w sprawie zapisania dziecka do szkoły / 

Інформація для батьків дітей, які прибули з України, щодо зарахування дитини до школи

 

Ulotka dot. pierwszej pomocy medycznej / Листівка першої медичної допомоги

w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) oraz nocnej i świątecznej opiece chorych (NCH) w języku ukraińskim  i polskim

 

INTENSYWNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA MIGRANTÓW /  ІНТЕНСИВНИЙ КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ МІГРАНТІВ

 

informacja

 

 

SKLEPIK SPOŁECZNY:

Sklep społeczny

 

PUNKTY INFORMACYJNE DLA UCHODŹCÓW W WOJEWÓDZTWIE / ІНФОРМАЦІЙНІ ПУНКТИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ У ВОЄВОДСТІ

Na terenie województwa pomorskiego działają 3 punkty związane z organizacją pomocy informacyjnej dla uchodźców z Ukrainy

Punkt Informacyjny dla Uchodźców z Ukrainy
Adres: Tymczasowy Dworzec PKP w Gdańsku Głównym, ul. Podwale Grodzkie 1, Gdańsk
Nr tel.: 734 117 307
Godziny: 8:00 – 20:00

Punkt Recepcyjny
Adres: Hostel Dom Harcerza ul. Za Murami 2/10, Gdańsk
Nr tel.: 583 013 621

Koordynator ds. kierowania Uchodźców
Nr tel.: 58 30 77 772
Godziny: 8:00 – 20:00

 

PRACA / працювати

ulotka przed praca PL1  ulotka przed praca PL2

ulotka przed praca UA1  ulotka przed praca UA2

Jak segregować odpady? Ulotka w j. ukraińskim

jak segregować odpady

 

 

Pozostałe wsparcie:

 • pomoc doradców podatkowych z województwa pomorskiego w zakresie stworzenia możliwości podjęcia działalności gospodarczej, rozwoju już istniejących firm ukraińskich, a także pomocy polskim przedsiębiorcom tworzącym miejsca pracy dla obywateli narodowości ukraińskiej: link
   
 • pomoc prawna pro bono dla obywateli Ukrainy: lista radców prawnych, informacje w języku: ukraińskim, rosyjskim, angielskim, polskim
   
 • w ramach akcji Ukrainie Adwokatura (UA) w Pomorskiej Izbie Adwokackiej  w Gdańsku powstało Centrum Pomocy – nr telefonu  609 187 900, w którym  są pełnione dyżury w godzinach 9-20.  Osoby potrzebujące pomocy (obywateli Ukrainy uciekających przed działaniami wojennymi)  prosimy o kontakt pod tym numerem w celu przekierowania do adwokata udzielającego pomocy. Zapewniamy tłumaczy. W przypadku gdy telefon nie zostanie odebrany – oddzwonimy, nie ma konieczności ponawiana telefonu. Pomoc prawna jest udzielana nieodpłatnie.
   
 • ulotka Polskiego Związku Głuchych m.in. dla potrzebujących tłumacza języka migowego w języku ukraińskim i polskim
 • Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy. Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje pozarządowe:
  Fundację Wolność i Demokracja, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”,Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
  Z pomocy mogą skorzystać:
  - Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych
  - Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
  - Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
  - Osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
  - Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.

 

Zbiórki w Człuchowie prowadzą:

 • Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Człuchowie
 • ul. Długosza 31, Człuchów
  Codziennie od 14:00 do 17:00
  Więcej informacji na profilu fb: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Człuchowie

 • Parafia greckokatolicka Poczęcia św. Jana Chrzciciela w Człuchowie (ul. Traugutta 12)