Gdzie szukać pomocy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
ul. Szczecińska 31,
tel. 59 83 42 281
http://www.spzoz-czluchow.pl/index.php/szpital/oddzialy-szpitalne/oddzial-psychiatryczny

 • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradnia terapii uzależnień od środków psychoaktywnych
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
 • Oddział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
 • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
 • Oddział psychiatryczny dla dorosłych

 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "OPUS" Poradnia Leczenia Uzależnień
os.Wazów 8, tel. 59 83 46 595
http://www.nzozopus.pl/oferta/

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

 
Klub Abstynenta „KROKUS”
Człuchów ul.Szkolna 1A, tel. 609 221 419
http://krokusczluchow.pl/
Czynne: od środy do niedzieli w godz.17.00-20.00 - dyżury
Spotkania grup wsparcia osób uzależnionych Anonimowych Alkoholików "Stadion"– piątek godz.18.00-20:00

Centrum Konsultacyjno-Informacyjne ds. Uzależnień w Człuchowie
Człuchów, ul.Szkolna 1 tel. 59 83 42 482
tel.zaufania  tel. 59 83 42 482
w tym:

 • Punkt ds. Przemocy w Rodzinie
 • Punkt ds. Narkomanii

Świetlica Socjoterapeutyczna - porady
ul. Szkolna 1, tel. 59 83 42 482
w czasie pandemii koronawirusa:   

 • środa 14.00-17.00 psycholog
 • czwartek 15.00-28.00 terapeuta ds. przemocy
 • piątek 16.00-19.00 prawnik

 
Urząd Miejski w Człuchowie

al. Wojska Polskiego 1, tel. 59 83 42 291 wew. 316

 • Inspektor ds.patologii pokój nr 11
 • Komisja ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
http://www.ppp.czluchow.org.pl/
ul. Szczecińska 20, tel. 59 83 41 133

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie
http://www.mopsczluchow.org.pl/
ul. Średnia 12A, tel. 59 83 42 409

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie
http://pcprczluchow.pl/
al. Wojska Polskiego 5, tel. 59 83 45 147