Plany miejscowe

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów obejmują:

1. tereny pomiędzy ulicami Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową 

BIP UCHWAŁA NRXLVIII.342.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE Z DNIA 28 MAJA 2014 R., załącznik nr 1

 

 2. Stare Miasto wraz z otaczającym śródmieściem w Człuchowie:

BIP Uchwała Nr XX.142.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 maja 2016 r., załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

 

3. teren od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmujący tereny przyległe do ul. Traugutta i ul. Koszalińskiej w Człuchowie

BIP zmiana - Uchwała Nr XXXIV.244.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 marca 2013 r., załącznik nr 1

 

4. osiedla Wschód I i II w Człuchowie:

BIP zmiana - UCHWAŁA NR.XL.288.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r.

 

5. obszar poszerzony pod nazwą "Osiedle Wazów" w Człuchowie:

BIP UCHWAŁA Nr XXXII. 225.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały LIII/307/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2009 r., załącznik nr 1

 

6. teren obejmujący ul. Sienkiewicza oraz teren od ul. Kościńskiego do ul. Hubala w Człuchowie:

BIP UCHWAŁA NR XL.288.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r.

 

7. teren położony przy ulicy Koszalińskiej w Człuchowie:

BIP UCHWAŁA NR III.24.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. 

 

8. teren przy ulicy Szczecińskiej w Człuchowie:

BIP Uchwała Nr XXVIII.203.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 marca 2017 r., załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

 

9. fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie:

BIP UCHWAŁA NR LII.367.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 listopada 2014 r., załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

 

10. teren obejmujący Grodzisko, Zamek, Park Miejski Lasek Luizy, Jezioro Miejskie Małe i Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie:

BIP Uchwała Nr XXIII.162.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 3 października 2016 roku, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4

 

11. rejon al. Jana Pawła II, al. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie:

BIP UCHWAŁA nr XXXVII.274.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 czerwca 2013 r., załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

 

12. teren przy ul. Skrzetuskiego w Człuchowie:

BIP Uchwała Nr XVII.113.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 stycznia 2016 r.

 

13. teren pomiędzy ulicami T. Kościuszki i Średnią w Człuchowie:

BIP Uchwała Nr XVII.117.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 stycznia 2016 r.

 

14. teren położony przy ul. Królewskiej oraz przy ul. Rynek w Człuchowie:

BIP Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10.10.2019 r.

 

15. tereny położone przy ul. Sienkiewicza w Człuchowie:

BIP Uchwała Nr XXVII.223.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 lutego 2021 r. + plan