Baza ngo

LISTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW

DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW CZŁUCHOWA

Człuchowski Auto Moto Klub, ul. Kasztanowa, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 21, 10.01.2003 r.
 • prezes zarządu: Zbigniew Zakrzewski, tel. 500 198 744
 • zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, porządek i bezpieczeństwo publiczne, promocja Rzeczypospolitej za granicą
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: organizowanie zawodów motocyklowych - motocross, udział w zawodach krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i zagranicznych imprez turystyczno-motorowych, rozwijanie sportu motorowego i szkolenia sportowego, propagowanie turystyki motorowej - rajdy samochodowe.

Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny, ul. Średnia 4a, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 41
 • prezes zarządu: Igor Bodziak, tel. 509 247 907
 • zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: od 2008 r. prowadzimy szkolenie dzieci i młodzieży z lekkiej atletyki, pływania i narciarstwa biegowego. Współpracujemy z Gminą Miejską Człuchów, Urzędem Marszałkowskim, Pomorską Federacją Sportu, Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Pomorskim Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Jesteśmy organizatorami i współorganizatorami wielu imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych.

Człuchowskie Towarzystwo Polsko-Francuskie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie
 • nazwa i numer właściwego rejestru: KRS: 0000499577
 • prezes zarządu: Bogusława Konczanin, tel. 606 752 820
 • https://www.facebook.com/tpf.czluchow
 • zakres prowadzonej działalności: głównym celem jest poznawanie i propagowanie kultury, historii i życia społeczeństwa Francji oraz propagowanie bogactwa polskiej nauki i kultury wśród społeczności francuskiej. Jednym z najważniejszych zadań jest wymiana rodzin z miastem partnerskim Conches, w której uczestniczyły już 22 rodziny. Najważniejszym cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez CzTPF od 20 lat są Dni Kultury Francuskiej oraz Konkurs Piosenki Francuskiej im. Jadwigi Loroch. W 2019 r. Towarzystwo otrzymało z rąk Burmistrza Człuchowa  wyróżnienie za ponadprzeciętne przyczynianie się do promocji miasta na arenie krajowej i międzynarodowej, a w 2021 r. podczas Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej".
 • liczba członków: ponad 120 osób

Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ględowo 3W, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • nazwa i numer właściwego rejestru: KRS: 0000251578
 • prezes zarządu: Władysław Strojk, 510 100 108
 • sekretariatatpoeksit [dot] czluchow [dot] org [dot] pl
 • zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, porządek i bezpieczeństwo publiczne, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: organizowanie pomocy oraz ratowanie osób nad wodą, prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego, prowadzenie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie akcji prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, nadzór nad funkcjonowaniem kąpielisk strzeżonych, koordynowanie w zakresie obsady ratowniczej, podejmowanie wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa nad wodą
 • Organizacja posiada status pożytku publicznego od 08.03.2006 roku
 • organizacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie: kurs sternika motorowodnego, ratownika

Klub Abstynenta "KROKUS", ul. Szkolna 1a, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie
 • nazwa i numer właściwego rejestru: KRS nr 0000051515, 01.03.1999 r.
 • tel. 59 83 46 333, 602409 518
 • krokus [dot] czluchowatwp [dot] pl
 • zakres prowadzonej działalności:przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Klub Ludzi Przedsiębiorczych, ul. Traugutta 2, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie zwykłe
 • nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Zwykłym prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr GiIE-510-Z-3-2022, 27.05.2022r.
 • prezes zarządu: Michał Kostyk, tel. + 48 501397501
 • klpczluchowatgmail [dot] com
 • https://www.facebook.com/KLPwCzluchowie
 • zakres prowadzonej działalności: działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwol. z pracy, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: organizacja 3 edycji licencjonowanego Programu Rozwoju Osoby Przedsiębiorczej

Klub Morsów Człuchowskich, Piaskowo 2E, 77-300 Człuchów,

 • forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 57, 16.12.2014 r.
 • tel. 791 109 419
 • https://www.facebook.com/pages/Klub-Mors%C3%B3w-Cz%C5%82uchowskich/739980286114909
 • zakres prowadzonej działalności: regularne zimne kąpiele, reprezentacja i promocja miasta i regionu, propagowanie zimnych kąpieli, propagowanie dobrego wpływu zimnych kąpieli na zdrowie

Klub Sportowy BIKE Team Człuchów, ul. Traugutta 2, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 52, 23.01.2013 r.
 • prezes: Marcin Pastusiak
 • tel. 661 399 411
 • mpastusiakatgmail [dot] com
 • zakres prowadzonej działalności: organizacja ogólnopolskich zawodów rowerowych LUIZA XC CUP, reprezentowanie miasta na zawodach ogólnopolskich w latach 2009-2013, organizacja rajdów rowerowych dla Człuchowa.

Klub Żeglarski "VI-KING", ul. Sienkiewicza 1p, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 22, 19.02.2003 r.
 • http://www.vi-king.org   kontaktatvi-king [dot] org
 • zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: od 2003 roku prowadzimy szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa regatowego oraz żeglarstwa lodowego. Organizujemy również wypoczynek dla dzieci i młodzieży w trakcie wakacji związany z nauką żeglowania i nauką pływania. Nasi zawodnicy  reprezentują miasto Człuchów na arenie krajowej i międzynarodowej. Z klubu wywodzą się mistrzowie Polski.

Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 5, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie
 • nazwa i numer właściwego rejestru: KRS 0000086818
 • prezes zarządu i prezes Koła "Pudło" Marek Latawiec, tel. 606 44 68 43
 • zakres prowadzonej działalności: obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych RP, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: stała praca wśród młodzieży w dziedzinie sportów obronnych, spartakiad sportowych, strzelectwa sportowego i modelarstwa i radiotelegrafii.

Miejski Klub Sportowy PIAST Człuchów, ul. Szkolna 1, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • nazwa i numer właściwego rejestru: KRS 0000123653, 17.09.2002 r.
 • prezes zarządu: Józef Gleb,
 • zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ochrona i promocja zdrowia, promocja Rzeczypospolitej za granicą
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: SEKCJA KAJAKOWA istnieje od 1984 roku. Zawodnicy sekcji zdobywają medale (co roku) na Mistrzostwach Polski, Europy i świata. W Polsce i w świecie Człuchów znany jest z tego, iż posiada świetnych kanadyjkarzy. Aktualnie (marzec 2013) czterech wychowanków jest w kadrze narodowej Polskiego Związku Kajakowego. Sekcja zajmuje się szkoleniem w kategoriach od młodzika do młodzieżowca.
 • obecnie funkcjonuje SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
 • Organizacja posiada status pożytku publicznego od 2011 roku

Międzyszkolny Klub Sportowy "POLSTYR", ul. Kołłątaja 25, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 8, 25.02.1999 r.
 • prezes: Marcin Nickowski
 • zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: działalność sekcji kajakowej dla dzieci i młodzieży szkół człuchowskich, szkolenie kajakarzy dziewcząt i chłopców w kategorii dzieci, młodzików, juniorów, młodszych juniorów, młodzieżowców, organizacja i udział w zawodach, obozach sportowych, organizacja czasu wolnego i zajęć sportowych przez cały rok.

Polski Związek Wędkarski Koło w Człuchowie, ul. Słowackiego 3, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie
 • nazwa i numer właściwego rejestru: KRS 0000083073, 31.01.2002 r.
 • http://www.pzwczluchow.org.pl  dziemianczykrmatop [dot] pl
 • zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, turystyka i krajoznawstwo, porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności, wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: organizacja imprez o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Prowadzenie szkółek wędkarskich dla dzieci i młodzieży. Działania na rzecz ochrony wód. Zarybianie jezior.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1 pok. 4, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie
 • nazwa i numer właściwego rejestru:KRS 0000226640, 11.02.2005 r.
 • zakres prowadzonej działalności: ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Człuchowie powstało ponad 25 lat temu. Zakres działania obejmuje teren miasta Człuchowa oraz teren powiatu człuchowskiego w ramach działalności kół w Czarnem, Debrznie, Przechlewie, Koczale. W Człuchowie mieści się zarząd powiatowy w lokalu Urzędu Miejskiego - pok. nr 4. Celem działania jest pomoc dla chorych na cukrzycę poprzez prowadzenie cyklu spotkań z lekarzami w sprawie choroby, jej skutków oraz zapobiegania. Prowadzimy spotkania i wyjazdy integracyjne do Torunia, Ciechocinka, Gdańska, Pelplina, Sztutowa, Bornego Sulinowa.
 • Organizacja posiada status pożytku publicznego od 2009 roku

Powiatowe Towarzystwo Piłki Siatkowej w Człuchowie, os. Wazów 1, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 40, 13.09.2007
 • prezes zarządu: Aleksander Gappa
 • tel. 59 83 45 366
 • zakres prowadzonej działalności: ochrona i promocja zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: reaktywowanie sekcji piłki siatkowej, stworzenie systemu szkolenia w grupach młodzieżowych (młodzik, kadet, junior) i seniorów, popularyzacja piłki siatkowej poprzez organizowanie turniejów halowych i na plaży, udział w rozgrywkach wojewódzkich (młodziczki, juniorzy, seniorzy)

Samodzielne Koło Terenowe nr 131 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Człuchowie, ul. Jana III Sobieskiego 7A, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie
 • nazwa i numer właściwego rejestru: 0000025544
 • prezes: Krystyna Gierszewska
 • tel. 59 83 41 174
 • zakres prowadzonej działalności: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: imprezy okolicznościowe na rzecz miasta i społeczności np. Słodkości na Dzień Niepodległości, jarmarki świąteczne.

Stowarzyszenie "PRO KULTURA", ul. Traugutta 2, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie
 • nazwa i numer właściwego rejestru: 0000256922, 12.05 2006 r.
 • prezes: Bogdan Barański
 • tel. 59 83 41 132
 • stowarzyszenieprokulturaatwp [dot] pl
 • zakres prowadzonej działalności:kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: od roku 2006 stowarzyszenie było współorganizatorem i inicjatorem takich cyklicznych przedsięwzięć ja: Polish Boogie Festival (pod patronatem Marszałka woj. pomorskiego), Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów (pod patronatem Marszałka woj. pomorskiego), Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej (pod patronatem Marszałka woj. pomorskiego), CZW Rap Night, Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych, Festyn Integracyjny Seniorów, Klub Filmowy.

Stowarzyszenie "Sabat Człuchowskich Szefowych", ul. Traugutta 2, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie
 • nazwa i numer właściwego rejestru: 0000061272
 • prezes: Maria Danuta Kordykiewicz
 • zakres prowadzonej działalności:pomoc społeczna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: pomoc kobietom, akcje charytatywne, "Lawendowy Jarmark św. Jakuba".

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego, al. Wojska Polskiego 5, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie
 • nazwa i numer właściwego rejestru: 0000055344, 23.10.2001 r.
 • tel. 59 83 43 463, 59 83 42 207 wew. 26
 • www.stowarzyszenie.czluchow.org.pl, swrpcatfree [dot] ngo [dot] pl
 • zakres prowadzonej działalności:nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgu w Gdańsku Oddział w Człuchowie, ul. Zamkowa 5, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie
 • nazwa i numer właściwego rejestru: 0000154454, 2009 r.
 • toz [dot] czluchowatop [dot] pl
 • zakres prowadzonej działalności:ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • dotychczasowe doświadczenia w prowadzonej działalności: systematyczne kontrole warunków bytowych zwierząt gospodarskich i domowych przeprowadzane przez inspektorów TOZ, cykliczne akcje edukacyjne takie jak "Zerwijmy łańcuchy", "Dzień bez futra".

 

Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK", ul. Kusocińskiego 4, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 16, 14.09.1999 r.
 • tel./fax 59 83 43 339
 • ohpczluchowatop [dot] pl
 • zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: organizacja wojewódzkich zawodów kajakowych OHP, organizacja turniejów tenisa stołowego, organizacja turniejów w szachy i warcaby.

Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Średnia 4a, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 6, 25.02.1999 r.
 • prezes: Jacek Szyszka
 • tel./fax 59 83 42 566
 • zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: Klub od wielu już lat prowadzi działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie, ul. Koszalińska 2B, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • nazwa i numer właściwego rejestru: Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzony przez Starostę Człuchowskiego, wpisany pod nr 48, 18.01.2011
 • tel./fax 59 82 21 157
 • www.zssczluchow.pl sekretariatatzss [dot] czluchow [dot] org [dot] pl
 • zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, promocja i organizowanie wolontariatu, ochrona i promocja zdrowia

Yacht Klub Człuchów, al. Wojska Polskiego 62, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • nazwa i numer właściwego rejestru: 0000201092, 30.03.2004 r.
 • zakres prowadzonej działalności: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo
 • http://klubzeglarskiczluchow.com  ykczatop [dot] pl
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: Yacht Klub Człuchów został założony w 1996 roku przez grupę entuzjastów tego sportu. Od początku istnienia prowadziliśmy działalność szkoleniową, promując idee żeglarstwa wśród mieszkańców miasta. Każdego roku organizowane są zajęcia i obozy dla dzieci i młodzieży. Organizujemy również regaty żeglarskie, które gromadzą na starcie wielu żeglarzy, promując tym samym nasze okolice. Klub uzupełnia również ofertę turystyczną miasta wynajmując sprzęt turystom.
 • Organizacja posiada status pożytku publicznego od 2006 roku

Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 4039 Człuchów, ul. Słowackiego 3, 77-300 Człuchów

 • forma prawna: stowarzyszenie
 • nazwa i numer właściwego rejestru:KRS 0000114650, 24.06.2002 r.
 • http://js4039.zs-strzelec.mil.pl, js4039atzs-strzelec [dot] mil [dot] pl
 • zakres prowadzonej działalności: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności: organizacja obozów z zakresu sportów obronnych, organizacja i przeprowadzenie szkoleń ogólnowojskowych.