Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), w której są gromadzone dane o budynkach, w zakresie eksploatowanych w nich lub na ich potrzeby źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.

Celem stworzenia centralnej bazy jest likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczenia powietrza – emisji substancji powodujących smog. CEEB jest ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców.

CEEB[0]

W związku z tym od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do CEEB deklaracji dla budynków, w którym znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw w terminie 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów będzie to 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Zgodnie z ustawą niezłożenie deklaracji w określonym terminie będzie skutkowało grzywną.

Deklaracje można składać w formie elektronicznej, samodzielnie przez internet lub formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Człuchowie.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ ONLINE: www.zone.gunb.gov.pl

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

 

DEKLARACJE DO POBRANIA:

WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI:

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się TUTAJ.


Adres źródłowy: https://czluchow.eu/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Załączniki
  • [0] https://czluchow.eu/sites/default/files/pliki/1_lipca1.png
  • [1] https://czluchow.euhttps://www.youtube.com/embed/ZzRuaq3l4Nk?rel=0