Wsparcie antykryzysowe

Tarcza antykryzysowa[0]

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:

  • Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
  • Finansowaniu przedsiębiorców,
  • Ochronie zdrowia,
  • Wzmocnieniu systemu finansowego,
  • Inwestycjach publicznych

Tarcza ustabilizuje polską gospodarkę, a także da jej impuls inwestycyjny. Szacujemy, że wartość wsparcia oferowanego w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej wyniesie ponad 312 mld zł.


Logo[1]

 

Na stronie można znaleźć informacje o antykryzysowym wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego.


Adres źródłowy: https://czluchow.eu/wsparcie-antykryzysowe

Załączniki
  • [0] https://czluchow.eu/sites/default/files/pliki/tarcza_antykryzysowa.jpg
  • [1] https://czluchow.eu/sites/default/files/pliki/layout_set_logo.jpg