Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie

Logo dofinansowanie[0]

Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie” realizowany przez Gminę Miejską Człuchów przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zakłada przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych i poprawę jakości przestrzeni publicznych na zdegradowanym obszarze Śródmieścia, obejmującym około 35 ha powierzchni i ponad 3 tysiące mieszkańców.

Przedsięwzięcie obejmuje wspieranie integracji społecznej mieszkańców zdegradowanego obszaru, rewaloryzację, modernizację i adaptację istniejącej zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz dostosowanie infrastruktury do funkcji społecznych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. Projekt obejmuje także działania społeczne kształtujące postawy społeczne i włączenie lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne.

Partnerami w projekcie koordynowanym przez Gminę Miejską Człuchów są Wspólnoty i Spółdzielnia Mieszkaniowa. Ich udział jest istotny dla realizacji i osiągnięcia celów projektu. Partnerzy Projektu:
1. WM Jana III Sobieskiego 6
2. WM Plac Bohaterów 1
3. WM Szczecińska 2
4. WM Szczecińska 12
5. WM Szczecińska 21
6. WM Szczecińska 22
7. WM Traugutta 6
8. WM Traugutta 7A
9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Pomorzanka”

Wartość Projektu to 9 164 350,96 zł, dofinansowanie na poziomie 65% wynosi: 4 572 738,40 zł. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią 55% wartości Projektu, a 10% sfinansowane jest z budżetu Państwa.

Wśród zadań zaplanowanych do realizacji znajdują się: utworzenie „Centrum Rodzin” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku MDK w Człuchowie, utworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Śródmieścia w Człuchowie wraz z ciągiem pieszo – jezdnym w ul. Szczecińskiej i połączenie z ul. Jacka i Agatki, remonty wybranych elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem ich bezpośredniego otoczenia, bezpośrednie zagospodarowanie otoczenia budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomorzanka”.

Realizacja Projektu ma przyczynić się do zrealizowania wizji obszaru rewitalizacji zawartej w Gminnym Programie Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie: „Śródmieście Człuchowa obszarem dostosowanym do potrzeb miejscowej społeczności lokalnej, skupiającej się wokół pozytywnych zmian przeciwdziałających wykluczeniu z geograficznym ośrodkiem tych zmian w nowopowstałym Centrum Rodzin oraz integrującej się w zagospodarowanych przestrzeniach publicznych”.


Podwórka:

 

Dom Kultury:

 


Adres źródłowy: https://czluchow.eu/rewitalizacja-srodmiescia-w-czluchowie

Załączniki
 • [0] https://czluchow.eu/sites/default/files/pliki/logo_kolor_flaga_polska1.png
 • [1] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-09/IMG_3290.jpg?itok=wRRgccc_
 • [2] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-09/IMG_3291.jpg?itok=ks-2ytSN
 • [3] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-09/IMG_3292.jpg?itok=vItH9K9F
 • [4] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-09/IMG_3293.jpg?itok=-CT7VqaK
 • [5] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-09/IMG_3294.jpg?itok=YtgTQ0rL
 • [6] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-09/IMG_3295.jpg?itok=oNu-GJD8
 • [7] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-09/IMG_3296.jpg?itok=MFDBiw28
 • [8] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-09/IMG_3297.jpg?itok=cx7CRHlA
 • [9] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-09/IMG_3298.jpg?itok=hChXgleD
 • [10] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-09/IMG_3299.jpg?itok=Dw_lLk6s
 • [11] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-09/IMG_3300.jpg?itok=EC8WAQ93
 • [12] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-09/IMG_3301.jpg?itok=eLT4v94B
 • [13] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-11/mMDK-KEP03169.jpg?itok=hwVka_V2
 • [14] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-11/mMDK-KEP03173.jpg?itok=BOWF8S_b
 • [15] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-11/mMDK-KEP03174.jpg?itok=xnXDydq2
 • [16] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-11/mMDK-KEP03175.jpg?itok=t0kai2fj
 • [17] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-11/mMDK-KEP03177.jpg?itok=rXFJzHTb
 • [18] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-11/mMDK-KEP03179.jpg?itok=tFqv1tFm
 • [19] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-11/mMDK-KEP03180.jpg?itok=c-6PFD2w
 • [20] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-11/mMDK-KEP03181.jpg?itok=TZeJwKT1
 • [21] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-11/mMDK-KEP03182.jpg?itok=Z7EOT-OL
 • [22] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-11/mMDK-KEP03183.jpg?itok=D3Kjggu5
 • [23] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-11/mMDK-KEP03186.jpg?itok=-5_RpGg-
 • [24] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-11/mMDK-KEP03187.jpg?itok=uRWIRRqO
 • [25] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-11/mMDK-KEP03284.jpg?itok=AZgs2K-c
 • [26] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-11/mMDK-KEP03292.jpg?itok=o0mfuSjq