grafika[0]

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Punkt konsultacyjny programu "Czyste powietrze" od najbliższego poniedziałku będzie funkcjonował przy ul. Kraszewskiego 4 (Dworzec PKP).

Nr telefonu kontaktowego: 791 903 100.

Punkt będzie czynny od 8.00 do 18.00 w każdy poniedziałek.

Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Miejskiej Człuchów, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem urzędu.

W punkcie można uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku), 
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2, 
 • wartość dochodu/rodzaj PIT, 
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania), 
 • załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową), 
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

 

Czyste Powietrze[1]


Adres źródłowy: https://czluchow.eu/aktualnosc/gminny-punkt-konsultacyjno-informacyjny-programu-czyste-powietrze-0

Załączniki
 • [0] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/news_content/public/obrazek/2021-09/Gminny%20Punkt%20czyste%20powietrze%202021_0.jpg?h=1ac2b89f&itok=PNa1qc6O
 • [1] https://czluchow.euhttps://czluchow.eu/sites/default/files/pliki/Gminny%20Punkt%20czyste%20powietrze%202021.jpg