Załatw sprawę online[0]

UWAGA! ZMIANA FUNKCJONOWANIA URZĘDU

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW
z dnia 18 marca 2021 r.

 
       Działając na podstawie § 21 w związku z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowiącego załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 447)  z uwagi na dynamiczny wzrost zachorowań na COVID -19 w województwie, mając na względzie ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa  zawiadamiam o ograniczeniu pracy Urzędu Miejskiego w Człuchowie w sposób następujący:

  1. ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w budynku Urzędu  przy al. Wojska Polskiego 1;
  2. pracownicy Urzędu wykonują wszystkie zadania nałożone na gminę przepisami powszechnie obowiązującymi, realizowanymi jako zadania własne, zlecone oraz wykonywane na podstawie porozumień;
  3. przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków przez burmistrza i zastępcę burmistrza odbywać się będą wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej -sekretariat burmistrza tel. 59 8342291 wew. 305, sekretariatat[2][1]czluchow [dot] eu;
  4. zaleca się przesyłanie korespondencji/załatwianie spraw za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, e-PUAP lub telefonicznie ;
  5. możliwe jest także składanie korespondencji w formie papierowej w skrzynce podawczej znajdującej się w przedsionku budynku Urzędu przy al. Wojska Polskiego 1;
  6. sprawy, których nie można załatwić zdalnie, będą realizowane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania z konkretnym pracownikiem Urzędu, z zachowaniem reżimu sanitarnego, przy czym:

a. na obszarze wyznaczonego stanowiska obsługi, w tym samym czasie, nie może przebywać więcej niż jeden interesant;

b. każdemu interesantowi przy wejściu do budynku Urzędu zostanie zmierzona temperatura ciała; przekroczenie temperatury 37 st. C wyklucza możliwość załatwienia sprawy w Urzędzie w tym terminie;

c. interesanci wchodząc do budynku Urzędu są zobowiązani do dezynfekcji rąk, założenia rękawiczek jednorazowych oraz maseczek zakrywających usta i nos, a także zachowania odległości względem innych osób; Urząd nie zapewnia  rękawiczek jednorazowych oraz maseczek;

d. interesant umówiony telefonicznie na spotkanie kierowany jest do miejsca obsługi przez wyznaczonego pracownika Urzędu.

Dane kontaktowe:
Urząd Miejski
w  Człuchowie
77-300 Człuchów
al. Wojska Polskiego 1

tel.(59) 834 22 91
fax.(59) 834 32 72
sekretariatat[2][1]czluchow [dot] eu
ePUAP: /UMCzluchow/skrytka  lub /UMCzluchow/SkrytkaESP

Płatności wszelkich zobowiązań należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy gminy
79 2030 0045 1110 0000 0228 6040 lub na indywidualne numery kont wskazane w pismach i decyzjach.

W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w Urzędzie Miejskim

(wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Człuchowie  www.czluchow.eu oraz pod numerem telefonu 59 83 42 291).

Wskazane w Komunikacie ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Człuchowie obowiązują od dnia 22 marca 2021 r. do odwołania.


Adres źródłowy: https://czluchow.eu/aktualnosc/uwaga-zmiana-funkcjonowania-urzedu

Załączniki
  • [0] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/news_content/public/obrazek/2021-03/online.jpg?h=7680b088&itok=EN6ttmz4
  • [1] https://czluchow.eu/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://czluchow.eu/modules/contrib/spamspan/image.gif