Konkursy ofert 2022

I. KONKURS OFERT 2022 na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki (...), ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony zwierząt (...).

 

 

Konkursy ofert na wsparcie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży oraz konkurs z zakresu rewitalizacji dot. warsztatów dla seniorów oraz interaktywnych kreacji będą ogłoszone w późniejszym terminie.