Świetlica socjoterapeutyczna

Świetlica dla dzieci i młodzieży stanowi placówkę wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Ze świetlicy mogą korzystać dzieci i młodzież z miasta Człuchowa.

W Człuchowie działają dwie świetlice socjoterapeutyczne.

  • przy ul. Słowackiego, czynna codziennie w  dni nauki szkolnej od godziny 15:00 do 18:00.  Kontakt: MOPS, tel. 59 83 42 409

  • przy ul. Szkolnej 1, czynna codziennie w  dni nauki szkolnej od godziny 15:00 do 18:00.  Kontakt: 59 83 42 482 lub 606 21 34 52

Rodzice zainteresowani uczestnictwem dzieci w zajęciach świetlicy  mogą zgłaszać się telefonicznie lub bezpośrednio do wychowawców.

 


Adres źródłowy: https://czluchow.eu/index.php/swietlica-socjoterapeutyczna

Załączniki