Petycje

Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. nr 1195 z 2014 r.) zamieszczamy informacje - skan petycji:

1.  zakaz udostępniania gruntów miejskich cyrkom wykorzystującym w spektaklach zwierzęta oraz dystrybucji darmowych biletów przez cyrki w szkołach i przedszkolach oraz wszelkich innych form ich dystrybucji i reklamy, które niosą znamiona przymusu - wpływ 27.01.2016

- wezwanie do wyjaśnienia treści petycji z dnia 02.02.2016 r.

- odpowiedź na wezwanie do wyjaśnienia treści petycji z dnia 26.02.2016 r.

- informacja o sposobie załatwienia petycji


2. uwzględnienie w planach inwestycyjno-remontowych pozostałego odcinka ul. Kościnskiego z 14.04.2016 r.

- odpowiedź o sposobie załatwienia petycji


3. archiwizację w zasobach Urzędu wniosku dotyczącego "efektywności energetycznej" wraz z załącznikamiz 13.07.2016 r.

- odpowiedź o sposobie załatwienia petycji


4. anulowanie decyzji dotyczącej likwidacji kiosku przy ul. Koszalińskiej z 02.06.2016 r.

- odpowiedź o sposobie załatwienia petycji


5. utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy zakładki "Czystsze Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci) z 31.10.2016 r.

- odpowiedź o sposobie załatwienia petycji

6. publikacja na Oficjalnej Stronie Internetowej - załączonego banera dotyczącego zbliżającej się Konferencji związanej z poruszaną problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej z 19.06.2017 r.

- odpowiedź o sposobie załatwienia petycji

7. dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

- odpowiedź na petycję