Obrona Cywilna / Zarządzanie kryzysowe


Główny Lekarz Weterynarii przypomina o zakazie przywożenia do UE produktów pochodzenia zwierzęcego,
Człuchów dnia 30.03.2015 r.

ulotka


INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYŁKI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA, Człuchów dnia 18.02.2015 r.


INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZOWANEGO NA KOLEJNE DNI SILNEGO WIATRU, Człuchów, dnia 10.12.2014 r.

Według prognozy IMGW w ciągu najbliższych dni spodziewać się należy silnego wiatru z kierunku południowo-zachodniego, początkowo na północy kraju, a od nocy z czwartku na piątek do soboty w pozostałej części. Najsilniej wiać będzie w piątek na Wybrzeżu i w górach, gdzie porywy wiatru osiągną do 100-110 km/h, a w głębi kraju 85 km/h. Zjawisko skutkować może uszkodzeniami napowietrznych sieci energetycznych oraz budynków i infrastruktury, a także utrudnieniami w przejezdności szlaków komunikacyjnych.

OCENA ZAGROŻENIA
- Według prognozy niebezpiecznych zjawisk IMGW na przeważającym obszarze kraju w piątek (12 grudnia) wystąpić może silny wiatr z kierunku południowo-zachodniego. Komunikaty o zjawisku przewidują 1 stopień zagrożenia. W województwie pomorskim prognozowany jest 2 stopień zagrożenia.
- W piątek na Wybrzeżu zachodnim porywy wiatru osiągać mogą do 85 km/h, a na wschodnim do 100 km/h; w dolnych partiach gór do 95 km/h, w szczytowych do 110 km/h. W sobotę prognozuje się stopniowy spadek prędkości wiatru.
- Dodatkowo od piątku do soboty występować mogą opady deszczu, a w sobotę deszczu i deszczu ze śniegiem.
- Sytuacja skutkować może uszkodzeniami sieci energetycznych, budynków i infrastruktury oraz utrudnieniami w przejezdności szlaków komunikacyjnych.

Informacja otrzymana od Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.


Informacja dla obywateli dot. chmury radioaktywnej nad Polską
Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie – 5 grudnia 2014 r.
 
W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.
Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).
 
* * *
Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku – a więc i reaktora. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.

Wydział Polityki Informacyjnej
Rządowe Centrum BezpieczeństwaKoło Łowieckie „Orzeł” w Człuchowie na podstawie § 28 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz (Dz.U.2005.61.548 z późn. zm.)  kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia przedstawia harmonogram polowań zbiorowych na obwodzie 290 i 316 województwa pomorskiego.
Zasady zachowania się w przypadku wystąpienia wichury

Silne wiatry i huragany występują powodowane najczęściej szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie wiosennym i jesiennym.

Przed wystąpieniem wichury:

 • Upewnij się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu oraz naucz ich, jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.
 • Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
 • Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.

Podczas wichury:

 • Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego albo rozgłośni lokalnej, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.
 • Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):
  • zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne elementy budynku,
  • upewnij się, czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku,
  • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,
  • usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodnim,
  • uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód (porwane przez wiatr),
  • zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece,
  • sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki,
  • przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji, tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy,
  • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych.
 • Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu - ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru.
 • Schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi.
 • Znajdując się poza domem, pozostań tam, aż huragan nie przejdzie.
 • Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.
 • Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:
  • wyrusz tak szybko, jak to tylko możliwe,
  • opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną oraz główny zawór wody i gazu, wygaś ogień w piecach oraz zabezpiecz dom i zawiadom kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz,
  • zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą odzież.

Po wichurze:

 • Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom.
 • Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.
 • Ostrożnie wkraczaj do swego domu.
 • Sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową) w zniszczonym domu.

O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj: Służby dyżurne Straży Pożarnej, Policji, pogotowia elektrycznego i inne.

Pogotowie ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Wykaz dyżurów awaryjnych:

ELEKTRYCZNE (od 1 - 31 każdego miesiąca):

- w godz. 7:00 - 15:00 - tel. (59) 83 45 450
- po godz. 15:00 - tel. 793 93 64 37


2014-08-07

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYJEŻDŻAJĄCYCH I PODRÓŻUJĄCYCH PO UNII EUROPEJSKIEJ

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu licznych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo ogniska ASF wykryto w 2012r. na Ukrainie, w 2013r. na Białorusi i w 2014r. na Ukrainie, Litwie, Łotwie oraz w Polsce.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

pomor

Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. Ważną drogą rozprzestrzeniania wirusa ASF jest skarmianie zwierząt odpadkami żywności.

Ludzie nie sa wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Jednakże, wystąpienie ASF skutkuje narażeniem danego kraju na ogromne straty finansowe związane głównie z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny do krajów wolnych od tej choroby.


Jak zachowywać się w czasie burzy

jak się zachowywać podczas burzy


Jak zachować się podczas ulewnych deszczy?

ulewa

Przygotuj się!

1.  Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi.

2. Ulewę najlepiej przeczekać w budynku.

3. Zamknij i zabezpiecz okna oraz drzwi. Podczas opadów deszczu sprawdzaj ich szczelność.

4.   Usuń z balkonów, tarasów, parapetów i okien rzeczy, które mogą zamoknąć lub zostać uszkodzone.

5. Jeżeli twój dom znajduje się na obniżonym terenie zabezpiecz drzwi i okna do piwnicy workami z piaskiem.

6.   Unikaj przebywania w najniższych kondygnacjach budynków, np. piwnicach, gdyż mogą zostać one zalane. W miarę możliwości usuń z tych miejsc wartościowe przedmioty i urządzenia elektryczne.

7. Sprawdź drożność rynien odprowadzających wodę z dachu.

8.  Zbierz skoszoną trawę z trawników, gdyż może ona zatykać studzienki kanalizacyjne oraz ograniczać przepustowość rowów i przepustów.

9.  Sprawdź czy rów znajdujący się przy twoim domu oraz przepust pod twoim przejazdem jest drożny, umożliwi to sprawny spływ wody.

10.   Jeśli na twoim parkingu podziemnym pojawia się czasem woda, wyprowadź z niego swój samochód.

11.   Jeżeli zamierzasz wyjeżdżać samochodem sprawdź stan techniczny pojazdu, w szczególności wycieraczki i poziom płynu do spryskiwaczy.

12. Jeśli jedziesz samochodem unikaj tuneli i dróg położonych na obniżonym terenie oraz w pobliżu małych cieków wodnych, gdyż mogą być one zalane.

13.   Unikaj przebywania w pobliżu małych cieków wodnych i rowów melioracyjnych, gdyż mogą one w szybkim tempie wezbrać i zwiększyć prędkość nurtu.

14.  Zarządco sprawdź czy twój obiekt jest przygotowany do przyjęcia i odprowadzenia dużych ilości wód opadowych. Podejmij w tym zakresie działania prewencyjne np. wypompuj wodę ze zbiorników wyrównawczych. Sprawdź również drożność spływów wody terenu działki do kanalizacji deszczowej, rowów oraz zbiorników wyrównawczych.

Reaguj, działaj, informuj!

1.   Pamiętaj! O wszystkich zdarzeniach mających istotny wpływ dla bezpieczeństwa ludzi informuj straż pożarną.

2.  Jeśli zauważysz pojawiającą się wodę w piwnicy sprawdź okna i drzwi. Wyłącz urządzenia elektryczne, gdyż mogą one zostać uszkodzone, a osoby przebywające     w ich     pobliży     –     porażone. Zabezpiecz     miejsca przesiąkania/wlewania się wody, a jeśli sytuacja nadal będzie się pogarszać poinformuj odpowiednie służby.

3.  Jeśli jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji na drodze (np. naruszony przepust, podmyta lub zalana droga, niedziałająca sygnalizacja świetlna, itp.) poinformuj zarządcę drogi lub odpowiednie służby.

4.  Jeśli w twoim otoczeniu mieszkają osoby starsze i samotne sprawdź czy zabezpieczyły siebie i swój dom oraz czy nie potrzebują pomocy.

ulewa-nr kontaktowe


BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ

W upalne dni wielu z nas będzie szukało ochłody nad jeziorami, rzekami czy morzem. Podczas tego wakacyjnego rozluźnienia nie wolno nam zapominać o zachowaniu trzeźwości umysłu. Głupota, niewiedza, bierność, a przede wszystkim alkohol to czterej najwięksi wrogowie bezpieczeństwa nad wodą.

Wystarczy zapamiętać kilka podstawowych zasad. Nie wskakujmy rozgrzani do wody -różnica temperatur może wywołać szok termiczny. Nie kąpmy się w wodzie, której temperatura nie przekracza 14 stopni Celsjusza. Pod żadnym pozorem nie wolno pływać po alkoholu i narkotykach.

Podchodźmy do wody z ostrożnością – nie przeceniajmy swoich umiejętności. Na otwarte wody wypływaj tylko z asekuracją. Pływanie daleko od brzegów i po zapadnięciu zmroku mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne. Nie skacz – w szczególności na główkę – do nieznanej i zbyt płytkiej wody. W rzece pływaj zawsze z godnie z prądem, a nie pod prąd. Wybieraj zawsze strzeżone kąpieliska – pomocna dłoń ratowników może uratować życie.

[www.msw.gov.pl]

flagi

Flaga czerwona - zakaz kąpieli    

Flaga biała - kąpiel dozwolona

bez_woda