SPRZĘT DLA CZŁUCHOWSKIEJ OSP

Dnia 6 sierpnia 2018 r. w człuchowskim ratuszu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Człuchowie, zakupionego w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

OSP Człuchów otrzymała zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 wraz z kompletem szyn Kramera, deskami ortopedycznymi oraz opatrunkami, a także pilarkę spalinową. Łączna wartość zakupionego sprzętu to 6161,00 zł,  z czego dofinansowanie z Funduszu wyniosło 99% wydatku, natomiast pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów.  Sprzęt będzie służył ratowaniu zdrowia i życia mieszkańców Miasta Człuchów.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE