Obwieszczenie- Projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego

jeleń na polowaniu

Podaje się do publicznej wiadomości informacje o sporządzeniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii