Informacja Krajowy Program „Czyste Powietrze”

W nawiązaniu do informacji z miesiąca lipca br. dotyczącej unieważnienia wojewódzkiego konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2018, a także w związku z licznymi pytaniami mieszkańców Człuchowa dotyczącymi możliwości dofinansowania modernizacji źródeł ciepła  informujemy, że  podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie nowego Krajowego Programu „Czyste Powietrze” jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej WFOŚiGW). Na stronie WFOŚiGW  udostępniona została prezentacja przedstawiająca projekt Programu (stan na dzień 16.07.2018 r. ) – do pobrania.

Ponadto, informujemy, że Gmina Miejska Człuchów uczestniczy jedynie w dystrybuowaniu informacji o Programie. W korespondencji otrzymanej w dniu 2 sierpnia 2018 r. z WFOŚiGW (pismo w załączeniu), czytamy, że w chwili obecnej na szczeblu krajowym trwają prace
nad dopracowywaniem ram Krajowego Programu „Czyste Powietrze”, natomiast spotkania informacyjne dla mieszkańców województwa pomorskiego rozpoczną się  od 20 sierpnia 2018 r.  
Niezwłocznie po otrzymaniu  informacji z WFOŚiGW o terminach spotkań dla mieszkańców Człuchowa,  poinformujemy zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowej www.czluchow.eu.o miejscu i dacie spotkania.