E-DOWODY

W Urzędzie Miejskim w Człuchowie w pierwszym półroczu 2019 r. wydano 598 dowodów osobistych, w tym 264 z warstwą elektroniczną.

 

CO TO JEST E-DOWÓD

E- dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoja tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dodatkowo dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:

- logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP)

- elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty)

- korzystanie z automatycznych bramek granicznych, np. na lotnisku.

ZDECYDUJ, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie. Jeżeli tak, zaznacz to we wniosku.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). CAN jest potrzebny, jeśli chcemy korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu oraz chroni twój e-dowód, żeby osoba nieuprawniona nie odczytała zdalnie twoich danych zapisanych w warstwie elektronicznej.

Jeżeli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze e-dowodu lub później można ustalić kody PIN:

- do logowania  - PIN 1 (zawierający 4 – cyfry)

- do składania podpisu osobistego – PIN 2 ( zawierający 6 cyfr).

Otrzymasz też kod PUK, który służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu PIN.

JEŚLI DOWÓD OSOBISTY JEST NADAL WAŻNY – NIE TRZEBA GO WYMIENIAĆ.

Załącznik: