CZŁUCHÓW PO RAZ DRUGI ZŁOTĄ GMINĄ NA 5!

„Złota Gmina na 5!” po raz drugi z rzędu i „Gmina na 5!” po raz trzeci z rzędu to kolejne tytuły zdobyte przez miasto Człuchów. Przyznaje je od dziewięciu lat Zespół Badawczy funkcjonujący w ramach Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji działającego przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wyróżnienie to świadczy o wysokiej jakości obsługi potencjalnych inwestorów przez urzędników.

- Otrzymaliśmy już oficjalną wiadomość mailową o ponownym uzyskaniu wyróżnienia, choć szczegóły poznamy dopiero podczas wręczenia nagród pod koniec maja – mówi Ryszard Szybajło, burmistrz Człuchowa. – Jestem dumny z tego, że pracownicy Urzędu Miejskiego w sposób profesjonalny podchodzą do interesantów i obsługują potencjalnych inwestorów w sposób zasługujący na wyróżnienie w skali kraju.

W rankingu oceniana jest jakość obsługi inwestorów drogą elektroniczną. Ocenie podlega zarówno komunikacja jednostronna, czyli informacja przekazywana poprzez oficjalne portale internetowe, jak i komunikacja dwustronna z wykorzystaniem poczty elektronicznej, tzw. metodą „tajemniczego klienta”, w języku polskim i angielskim.

W ubiegłym roku tytuł przyznano 59 samorządom, w tym również Miastu Człuchów. W województwie pomorskim takie wyróżnienie otrzymały 3 samorządy spośród zaledwie 34 zakwalifikowanych do badania. W roku 2016 Gmina Miejska Człuchów uzyskała tytuł „Gmina na 5!” jako jedna z 18 gmin w Polsce i jedyna z woj. pomorskiego.

Tytuł "Złota Gmina na 5!" otrzymują tylko gminy otrzymujące tytuł podstawowy przez kilka lat z rzędu. W 2017 r. Człuchów znalazł się wśród siedmiu gmin z całego kraju uhonorowanych tym tytułem.

Szczegółowy raport zostanie ogłoszony pod koniec maja, nagrody zostaną wręczone podczas corocznej konferencji Forum Gmin na 5!, która odbędzie się 24 maja br. w Warszawie.

Wyróżnienia mają charakter prestiżowy. Samorząd nie ponosi także żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE