Mieszkańcy Człuchowa do urn pójdą już w najbliższą niedzielę (14.10). Nie będą to jeszcze wybory samorządowe lecz głosowanie nad budżetem obywatelskim. Lokal wyborczy czynny będzie w godzinach: 8.00 – 18.00.

Piotr Kowalczyk – podróżnik, geograf i dokumentalista, spotka się z mieszkańcami Człuchowa. Na prelekcję zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna już w środę (10.10) o godzinie 17.00.

Tym razem tematem wiodącym spotkania będzie „Kobieta na trzech kontynentach”.

- Będzie to opowieść o podróżach Pana Piotra po świecie, o ludziach których spotykał na swojej drodze i o jego przygodach – zapowiada Maria Dąbrowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów zapraszamy na XLIV sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 12. października 2018 r. o godz. 12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

 Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;

Już w najbliższy wtorek (2.10) o godzinie 16.00 w Muzeum Regionalnym w Człuchowie odbędzie się promocja albumu „Człuchowianie 1945-2015”. To najnowsza publikacja przedstawiająca w sposób niekonwencjonalny, sylwetki znanych i mniej znanych mieszkańców miasta.

Trwają zapisy do pracowni działających przy Miejskim Domu Kultury w Człuchowie. Regularne zajęcia rozpoczną się od października. Wszyscy zainteresowani skorzystaniem z którejś z propozycji, powinni już zgłaszać się do sekretariatu placówki.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów zapraszam na  XLIII sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  3. października 2018 r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

 Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:

11 propozycji do Budżetu Obywatelskiego Miasta Człuchowa wpłynęło do miejscowego ratusza. W tej chwili trwa ich sprawdzanie pod względem formalnym. Jeżeli przejdą weryfikację, znajdą się one na liście zadań przedstawionych do głosowania.

Wśród propozycji są między innymi: budowy skyte parków i wybiegów dla psów, remonty alejek na cmentarzu, zakup defibrylatorów i przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, budowa siłowni plenerowych oraz zadaszenie trybun na stadionie miejskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza mieszkańców miasta do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się dnia 04 października 2018 r. o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Człuchowie.

Mieszkańcy Człuchowa, którzy chcieliby wziąć czynny udział w tegorocznym Narodowym Czytaniu mogą zgłaszać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zapisy chętnych do publicznego czytania wybranej lektury są nadal przyjmowane. W tym roku Polacy czytać będą „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Człuchowska akcja odbędzie się w sobotę (8.09) o godzinie 10.00 w Klubie Czytelnika na najniższym poziomie budynku biblioteki.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia nr 2 w Człuchowie zaprasza na WYSTAWĘ MALARSTWA „RETROSPEKCJE” JANINY SZYMANOWSKIEJ.
Wernisaż wystawy odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 16.30 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Człuchowie, os. Wazów 1

Strony